Δίπλες με Μέλι Aoritiko® - Κρητικό Μέλι, Οικογένεια Φραγκιαδάκης

Diples mit Aoritiko® Honig

Probieren sie dieses unglaublich köstliche und einfache Rezept das man traditionell den Gästen anbietet,

Rein, nahrhaft, gesund und Kretisch: unser Honig

© 2018, Fragiadakis Konstantinos Co. OHG, Iraklio, Mit dem All Right Anspruch

Handgefertigt von Metrovista Creative Media